Naše pobočky

Naší vizí je – Návrat k tradicím!

Výlučným obsahem tohoto tématu je zdravý a přirozený rozvoj osobnosti dítěte, podpora jeho individuality a kvalitní příprava předškoláků pro vstup do základní školy. I když jsou jednotlivé mateřské školy zaměřeny specificky, a také vycházejí z přirozených dispozic daných umístěním školy, složením dětského kolektivu, spojuje nás jediný cíl – šťastné a spokojené dítě a rodiče, kteří s důvěrou přivedou dítě do naší mateřské školy a jsou si vědomi, že je obklopeno láskyplným prostředím, které s veškerým komfortem pozitivně rozvíjí dětské chápání světa. Daří se nám integrovat děti z bilingvního prostředí, ale i z cizojazyčného, bez elementární znalosti češtiny.

Preferujeme činnosti a metody jako je hra, kooperativní a námětová hra, psychomotorická nebo grafomotorická cvičení, práce s knihou – encyklopedie, komunitní kruh, prožitkové učení, spontánní činnosti, pozorování, řízené skupinové i individuální činnosti, dramatická hra … Předškolní vzdělávání dětí uskutečňují kvalifikované pedagožky, které využívají svých znalostí (logopedie, hra na flétnu nebo na klavír, speciální pedagogika …)